>OFERTY FILMOWE        > OFERTY ARTYSTYCZNE       > OFERTY JĘZYKOWE"I nagle stanął w progu młody, bardzo przystojny oficer niemiecki..."

Miłość do "wroga" zaskakuje Janinę w ostatniej fazie niemieckiej okupacji. Jest polską patriotką, a jej narzeczony, AK-owiec Jan tęskni za nią w obozie w Stutthofie.

Po 66 latach 25-letnia  Anna, wnuczka Jana i Janiny, córka Polki i  Niemca, zaczyna stawiać pytania o rodzinną historię. Przeszłość powraca, a wraz z nią ożywają emocje.

 

NIEPOKORNI KOCHANKOWIE

polsko-niemiecka historia rodzinna


prod. STUDIO EVEREST - POLSKA 2012 - 50 min.


Wyróżnienie Komisji Artystycznej

za wielowymiarowy obraz uczucia miłości niezależnego od toku historii


(Festiwal Form Dokumentalnych NURT - Kielce 2012)

GŁOSY:


„Piękna i wzruszająca opowieść, naprawdę popatrzyłam na to z zainteresowaniem, kawałek dobrej roboty.”

„Bardzo ciekawy temat mogący służyć rozwijaniu wiedzy historycznej, ale także świetny materiał na godzinę wychowawczą.”

„Scenariusz napisało życie, choć wygląda jakby był mocno wymyślony”.scenariusz i reżyseria:

B a r b a r a  L i p i ń s k a                                            


Urodzona w 1953 roku w Warszawie. Studia magisterskie filologii romańskiej na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatna nauka malarstwa. Publikacje w prasie studenckiej. Pierwsze etiudy filmowe. 1977 Wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec. W Niemczech reżyseria filmowa i malarstwo.1981-85 praca terapeutyczna i artystyczna w zakładzie psychiatrycznym w Langenfeld: projekty w zakresie sztuk plastycznych, teatru, fotografii i filmu. 1989 - 1991 staż w PWSFTiTV w Łodzi. Od 1985 realizacja filmów dokumentalnych dla telewizji niemieckiej WDR w Kolonii z dziedziny kultury i sztuki, historii, problematyki społecznej i stosunków polsko-niemieckich. Wspólpraca z Centrum Mediów Regionalnego Związku Nadrenii / Landschaftsverband Rheinland (LVR) - reżyseria filmów z dziedziny psychiatrii i kultury. Wystawy sztuki. Projekty artystyczno-pedagogiczne i własna produkcja wideo. Projekty filmowe w Polsce i w Niemczech. Mieszka i pracuje w Berlinie i Warszawie.


FILMY I PRACE FILMOWE : scenariusz / reżyseria (wybrane tytuły)

 • Zeit einer Mutter - Czas Matki 

(Esej / Portret / 1981)

 • Lang-Zeit: Begegnungen in einer Anstalt

(„Chroniczni: Spotkania w pewnym zakładzie“: Portrety z psychiatrii, 1985)

 • Das Wiedersehen der Zofia K.

(„Powrót Zofii K.”:Historia polskiej robotnicy przymusowej, 1989)

 • Dobranoc – Gute Nacht

(poetycki esej o dzieciach z sierocińca w Łodzi, 1991)

 • Gesicht der Zeit: Arbeitslos

(„Oblicza czasu: Bezrobotny”: Portret, 1992)

 • Transport in den Tod

(„Transport do śmierci”: Losy psychicznie chorych w Nadrenii w okresie 3. Rzeszy, 1993)

 • Was uns bleibt

(„Co nam pozostało“: Losy Żydów w Westfalii, 1994/95)

 • Tag des Fisches

(„Dzień ryby”: krótki poemat fabularny o miłości, śmierci i nadziei, 1994/95,)

 • Oberschlesien wird geteilt

(„Podział Górnego Sląska“,1996)

 • Prinz Jussuf grüßt den blauen Reiter

(„Książę Jussuf pozdrawia Błękitnego Jeźdźca”: korespondencja między poetką Else Lasker-Schüler a malarzem Franzem Marc, 1998)

 • Claude Lévi-Strauss: Im Zauberwald der Zeichen

(„Claude Lévi-Strauss: w zaczarowanym lesie znaków", 1998)

 • Das Auge des Narziß - Salvador Dalí

(„Oko Narcyza - Salvador Dalí”, 1999)

 • Wassily Kandinsky: Das Wunder, im Bild zu leben

(„Wassilij Kandinski: O cudzie  mieszkania w obrazie” , 1999)

 • Nahaufnahme: 100 Jahre Psychiatrie in Langenfeld

(„Zbliżenie – 100 lat psychiatrii w Langenfeld”, 1999), 

 • ZeitReise: Krakau - von sprechenden Steinen und polnischer Seele

(„Kraków: o gadających kamieniach i polskiej duszy”, 2000)

 • Exodus 

(Scenariusz eseju dokumentalnego o emigracji Nadreńczyków do Ameryki w 18. wieku,  2001)

 • Mit allen Sinnen: Kreativtherapien im Rheinland

(„Wszystkimi zmysłami: Terapie kreatywne w Nadrenii”, 2001)

 • Wege suchen - Wege begleiten 

(„Szukając dróg i towarzysząc w drodze”: Pielęgniarstwo w psychiatrii,  2003)

 • Bilderbuch Deutschland: Bielefeld - eine Ansichtssache?

(„Bielefeld: kwestia zapatrywań?“: portret miasta, 2004)

 • Bilderbuch Deutschland: Mönchengladbach - Doppelherz mit beschränkter Haftung

(„Mönchengladbach: Podwójne serce z ograniczoną odpowiedzialnością“: portret miasta, 2006)

 • Psychiatrie im Rheinland 

(„Psychiatria w Nadrenii“, 2007)

 • Mit Sicherheit in jedem Fall

(„Z pewnością w każdym przypadku”: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie psychiatrycznym, 2007),

 • Der Atem Eurer Häuser  

(„Oddech waszych domów”: dokumentacja historii rodzinnej do projektu książki i filmu, 2008)

 • Renissance am Rhein

("Renesans nad Renem" cykl filmowy, 2010)

 • Widok z X piętra 

(historia ucieczki ze Stutthofu, 2011)

 • Ich habe blaue Augen, hat man mir gesagt 

(“Powiedzieli mi, że mam niebieskie oczy“, Nadreński Związek na Rzecz Niewidomych, 2011)

 • Niepokorni kochankowie

(polsko-niemiecka historia rodzinna, 2011-2012)

 • Perspektywy 

(film do wiersza Franza Hodjaka, 2012)

 • KInder müssen schlafen nachts 

("W nocy dzieci muszą spać" cykl filmów na temat eutanazji w czasach NS w Nadrenii, 2015)

 • Berlin-Vietnam 
(Zwiastun do powieści SUNGS LADEN / SKLEP SUNGA Karin Kalisy, razem z Wernerem Kogge, 2015)
 • Diagnose "Jude"
("Diagnoza: Żyd: Żydowscy pacjenci psychiatryczni pomiędzy nazistowską eutanazją a Zagładą, 2017 (z cyklu filmów na temat eutanazji w czasach NS w Nadrenii, w produkcji)


NAGRODY I WYRÓZNIENIA


2012

Wyróżnienie Komisji Artystycznej za wielowymiarowy obraz uczucia miłości niezależnego od toku historii

dla filmu  "Niepokorni kochankowie" na  Festiwalu Form Dokumentalnych NURT - Kielce


                                                                                          

                     

                                                                      

_______________________________________________________________________________

1981

Nagroda dziennikarzy  na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Oberhausen za „Czas Matki”


 Czas Matki


1982

Nagroda promocyjna  miasta Düsseldorfu


1985

1.nagroda  na festiwalu „Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego“ we Friedbergu za „Chroniczni”


                                                                            Chroniczni 

1990

Nagroda promocyjna Kraju Nadrenii i Północnej Westfalii dla młodych artystów


1992

Nagroda federalna – Srebrna Taśma (Deutscher Kurzfilmpreis - Filmband in Silber) za „Dobranoc“


Dobranoc


1997

Nagroda Kultury miasta Gütersloh za „Co nam pozostało”


_______________________________________________________________________________